Bizalom a határon

Sándor Béla Visky : Bizalom a határon. Areopágosz Könyvek. Kolozsvár: Koinónia 2003. 240 pp. ISBN 9789738022751

Hinni annyi, mint túl lenni a halálon. De hogyan lehetünk túl, ha egyszer innen vagyunk? A présbe kényszerültek végső válasza – Jóbné idült javaslata szerint – Isten megátkozása és a pusztulás. Avagy: bizalom a határon.”

Visky ​​S. Béla gondolkodásmódja, érvrendszere és hite egyaránt meggyőző és hiteles. Logikája töretlen, és bár nyilvánvalóan nehéz, sőt kényes kérdéseket taglal, még a vele vitába szálló feleknek is el kell ismerniük a kereső, kérdező, kutató teológus tárgya iránti elkötelezettségét és kompetenciáját. Én a magam részéről a szerzővel egyetértő beszélgetőtársak közé tartozom, kiváltképpen a szakterületemet is érintő kreáció-evolúció vitát illetően; sokat tanultam leírt és elmondott gondolataiból. (Dr. Falus András immunbiológus, a MTA tagja)

Szellemi határmezsgyéken járva, a félelem, gyanakvás és szkepszis helyett bizalmat ajánl a szerző. Nem kritika és gondolkodás nélküli vak hitet, hanem a „mindent megvizsgáljatok” bölcsességét és szabadságát. Olyan útra hív, amit maga alázattal megjárt. Tanulmányai az igazságmegbízható keresőjét mutatják be, így a könyv méltó lehet az olvasó bizalmára is. (Dr. Szűcs Ferenc teológus, a KGRE professzora)