John Milbank negyvenkét tétele. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába - 3

Sándor Béla Visky : John Milbank negyvenkét tétele. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába - 3. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 30. vol. 679-691

Miután az irányzat alapszemléletét, névértelmezését és néhány sajátos gondolattömbjét egy korábbi tanulmányomban ismertettem , majd egy következőben John Milbank egyik programadó iratának teológiai értelmezését és elhelyezését kíséreltem meg , jelen írásomban e programiratot magát kívánom – minden további értelmezést mellőzve – a magyar olvasó számára elérhetővé tenni. A negyvenkét tételt felsorakoztató irat leglényegesebb állításainak rövidített tartalmi kivonatát nyújtom (az érthetőséget szolgáló némi implicit értelmezéssel), szabad disputára bocsátva mintegy az abban foglalt – helyenként vitatható – kijelentéseket, ugyanakkor az alaposabb tájékozódás érdekében a lábjegyzetekben az egyes tételekhez további szakirodalmi forrásokat kapcsolok.