Lectori salutem

Sándor Béla Visky : Lectori salutem. In: Gijsbert van den Brink, Cornelis van der Kooi: Keresztyén dogmatika. Kolozsvár: Exit Kiadó 2022. 7-10

Ajánlom ezt a munkát azoknak, akiknek a hite keresi a megértést, megértésük a cselekvést, cselekvésük a szeretetet, szeretetük pedig reménységet gyújt, melynek fényénél "megláthatják a láthatatlant" (Zsid 11,27).