Az erdélyi unitárius egyház története I

Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I. Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/1. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2005. 1. vol. 1006 pp. (Sajtó alá rendezte: Márkos Albert, Sándor Kovács)