A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben

Zoltán Adorjáni: A χάρισμα és a δύναμις fogalma Alexandriai Philón műveiben. In: Református Szemle 101 (2008), 16-34. pp.