Istoria formării Episcopatului Unitarian din Transilvania

Sándor Kovács: Istoria formării Episcopatului Unitarian din Transilvania. In: Bocșan, Nicolae (ed.): Evoluția Instituțiilor Episcopale din Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi și Religii. Seria Reconciliatio 5. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2010. 153-164