Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv)

Elek Rezi: Unitárius Hit- és Erkölcstan (Tankönyv). Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 1992. 70 pp.