Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben

Kurta József: Közvetett forrásokból ismert graduálok és énekeskönyvek Erdélyben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 153-160. pp.

Az alábbiakban azoknak a graduáloknak vagy graduál jellegű énekeskönyveknek bemutatására vállalkozom, amelyeknek nyomai másodlagos forrásokban, jegyzőkönyvekben, leltárakban maradtak fenn, és általuk azt a folyamatot próbálom megláttatni, amely során az egyházközségek áttértek az óprotestáns liturgia és a graduál használatáról a strofikus gyülekezeti énekek és a népénekeskönyvek használatára. Az áttekintés korántsem teljes, már csak azért sem, mert az egyházi iratanyagok folyamatos feldolgozása újabb adatokat hozhat még elő.