Az örökkévaló múlandóvá, a hatalmas sebezhetővé, az Isten-Logosz hús-emberré lett

Jenő Kiss: Az örökkévaló múlandóvá, a hatalmas sebezhetővé, az Isten-Logosz hús-emberré lett. In: Igazság és élet 2018.4. (2018), 706-715. pp.

Igetanulmány Jn 1,1-5.9-14(16-18) alapján.