Related articles

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
  2. Csaba Balogh: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
  3. Csaba Balogh: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
  4. Csaba Balogh: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
  5. Csaba Balogh: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
  6. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
  7. Csaba Balogh: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
  8. Csaba Balogh: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Két jézusi gyógyítás szocioszomatikus olvasata. In: Czire Szabolcs (szerk.) Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok 1 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet / Magyar Unitárius egyház 2013), 47-61

Reinoud Oosting

Zsolt Kozma

  1. Zsolt Kozma: Trinitatis (Jesaja 6,1-13). In: Deutsches Pfarrblatt (2006), 196-197

Jenő Kiss