Related articles

Csaba Balogh

György Papp

 1. György Papp: The μυστήριον-concept of Theodoret of Cyrus. In: Benyik György (szerk.) Sacrifice and Ritual. From Abraham to Christ (Szeged: JATE Press 2021), 329-340
 2. György Papp: Egységes, vagy részekre bontott ember? I. rész.. In: Református Szemle 109 (2016), 401-418
 3. György Papp: Küroszi Theodorétosz: Haereticarum fabularum compendium – Simon mágusról. In: Református Szemle 100 (2007), 626-635

István Pásztori-Kupán

 1. István Pásztori-Kupán: Faith as a Prerequisite to the Initiation into the Mysteries in Theodoret of Cyrus. In: Sepsi Enikő (szerk.), Vassányi Miklós (szerk.) Initiation into the mysteries (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó 2020), 81-91
 2. István Pásztori-Kupán: Sfântul Vasile ca autoritate doctrinală și exemplu spiritual pentru Teodoret de Cir. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 115-124
 3. István Pásztori-Kupán: St. Basil as Doctrinal Authority and Spiritual Example for Theodoret of Cyrus. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Teologia Orthodoxă 58 (2013), 125-134
 4. István Pásztori-Kupán: Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir. In: Leb, Ioan-Vasile (szerk.), Gârdan, Gabriel-Viorel (szerk.), Dacian (szerk.) Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 0-0
 5. István Pásztori-Kupán: Hagyomány és viszonyulás: Nazianzoszi Gergely, Küroszi Theodorétosz és a 433-as Egységformula. In: Református Szemle 103 (2010), 163-176
 6. István Pásztori-Kupán: Adalékok Nüsszai Gergely krisztológiai tanításának értelmezéséhez. In: Református Szemle 103 (2010), 372-382
 7. István Pásztori-Kupán: Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma. In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
 8. István Pásztori-Kupán: Küroszi Theodorétosz: Az első alapelvről I. In: Református Szemle 102 (2009), 306-326
 9. István Pásztori-Kupán: Jézus Krisztus személyének "hüposztatikus egysége" az 5. század terminológiai vitáinak tükrében. In: Református Szemle 100 (2007), 644-656
 10. István Pásztori-Kupán: Küroszi Theodorétosz: A görög betegségek orvoslása (I. rész). In: Református Szemle 99 (2006), 45-66
 11. István Pásztori-Kupán: An unnoticed title in Theodoret of Cyrus’ Περὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπήσεως. In: The Journal of Theological Studies 53 (2002), 102-111
 12. István Pásztori-Kupán: Küroszi Theodorétosz: A megelevenítő Szentháromságról. In: Református Szemle 93 (2000), 317-336