Küroszi Theodorétosz: Arról, hogy emberré válása után is egy Fiú a mi Urunk Jézus Krisztus

György Papp: Küroszi Theodorétosz: Arról, hogy emberré válása után is egy Fiú a mi Urunk Jézus Krisztus. In: Református Szemle 97.3 (2004), 284-287. pp.