Edit Somfalvi

The students will learn the History of sacred spaces, the sacred architecture, the professional orientation in sacred spaces and the service in such places and buildings. They learn and experience the organizing and leading of church services in the Reformed Church in every life - situation, and they competently cooperate with the pastors of other denominations.

The aim in the first semester is to clarify the problems of Liturgical History and to answer theoretical questions about liturgy itself. In this way the students will be able to have a look at the first Christian services and liturgy, get a hint about the liturgies used by Christian denominations, they will learn what new things the Reformation brought about in church services and must have to correctly every Reformed liturgy form.

Catechesis II builds organically on the topics learnt during Catechesis I, now the students will learn to use all the general knowledge in each age group, in the meantime they become able to create timetables, class-plans, efficient teaching and to articulate their understanding about teaching, learning and education.

In the first semester the students will get to know their own psychological progress and recognize their skills, abilities and limits in teaching and education. Furthermore they will learn the basic vocabulary of personal psychology, of developmental psychology and of education theory, they will adopt the constructive pedagogy's point of view and they will master to use it in ecclesiastical circumstances.

În semestrul doi orele de limba engleză teologică instruiesc studentul să comunice fără ajutor în limba engleză, folosind limba specială necesară. Pentru acesta însușește un vocabular special teologic englez, învață să citească eficient, să înțeleagă textul citit, să asimileze, să rezume şi să-şi exprime independent concepția teologică în scris și oral.

Engleza teologică întroduce studentul în gama noţiunilor teologice engleze cel mai des folosite. Studentul va fi capabil să le recunoască în texte şi să înţeleagă în contexte şi să le folosească corect în context potrivit, în scris şi oral. Dezvoltă capacitatea studentului de a citi şi a comunica în limba engleză teologică.

Studentul învață despre istoria spaţiilor sacre, despre construcţii sacre, însușește mișcarea în aceste spaţii sacre și se familiarizează cu slujba în aceste locuri. Va învăța și va exersa liturghia sărbătorilor existente îndelungul unui an bisericesc, mai departe va exersa liturghia evenimentelor cruciale ale vieții omenești și liturghia Sfintelor Taine a Domnului. Va organiza și va conduce liturghia în biserica reformată, iar la întâlniri ecumenice va lua parte la slujbă în mod competent, cu preoţii veniți din celelalte denominații.

Scopul cursului din primul semestru este de a clarifica ideile și problemele istoriei și teoriei liturghiei. Studentul va cerceta viaţa primei comunităţi creștine, liturghia lor, va cunoaște liturghiile celorlalți denominații, va înțelege noutatea formei şi învățăturii reformate privind formele liturgice prealabile, precum și să însușească fiecare formă a liturghiei reformate pentru a fi capabil să conducă slujba bisericească oriunde în biserica reformată.

Pages

Subscribe to Edit Somfalvi