120 éve Kolozsváron az erdélyi lelkészképzés

Fogadják a vendégeket
Kiss Jenő kezdő áhítata
Kiss Jenő Ézsaiás 33-ból hirdeti az igét
Rezi Elek rektor megnyitja az emlékünnepet
Megtelt díszterem követi a megnyitó beszédet
Kovács Zsuzsa teológiai hallgató bekonferálja az előadókat
Buzogány Dezső előadása a református lelkészképzés történetéről
Kovács Sándor az unitárius lelkészképzés múltjáról beszél
Benkő Timea a Teológiai Intézet zenei életéről tart előadást
Benkő Timea, ahogy mások látják
Ilyés Zsolt (zongora) és Ilyés Hunor (hegedű) egymásra hangolva
Pablo de Sarasate: Romanza Andaluza
Beszélgetés a folyosón
Előadók az asztalnál
Sipos Gábor történész a Teológiai Intézet indulásáról beszél
Ősz Sándor Előd a Theológiai Fakultás anyakönyvét elemzi
Kolumbán Vilmos szerint a kolozsvári Fakultás jelentősen befolyásolta a közéletet
Közös ebéd a 120 éves konviktuson
A Könyvtár bemutatása
Kurta József a 120 éves Könyvtár alakulásáról beszél
Monok István bemutatja az Intézet régi könyvállományát tartalmazó új katalógust
Bak Ágnes könyvtáros a Corvina könyvtári programról beszél
Balogh Csaba a Könyvtár digitalizálási projektjét ismerteti
Találkozás Kató Béla püspökkel
Friss virágcsokor
A tiszteletbeli oklevelek címzettjei
Herczeg Pál átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Gaál Botond átveszi a tiszteletbeli professzori oklevelet
Willem van den Brink átveszi az intézet barátja oklevelet
Herczeg Pál előadása a keresztségről Péter apostol első levelében
Gaál Botond előadása a felfele nyitott teológiáról, mint tudományról
Willem van den Brink Isten vezetéséről szól
A 25 éves vegyeskar balról ...
... középről ...
... és jobbról.
25 éves az állandóan megújuló vegyeskar
Guttmann Emese a Dalosszövetség nevében köszönti a kórust
Kovács L. Attila a vegyeskar alapítója a 77. Zsoltárt vezényli
A kórus Benkő Timea karnaggyal
Kovács L. Attila méltatja a kórus előadását
Kató Béla püspök megnyitja az állófogadást a konviktuson
Mindenkinek van hely a vendégfogadó háznál

A felvételeket Szűcs András készítette.