Licenciátusi (BA) és magiszteri (MA) záróvizsgák

Licenciátusi (BA) és magiszteri (MA) záróvizsgák. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 1970 Jan 01 | 03:00.

Menetrend

Lépés Dátum Teendő Felelős

1

Május 10 – 17

A szakdolgozat véglegesítése

hallgató

2

Május 17

A szakdolgozat digitális formában való feltöltése (GoogleClassroom) și nyomtatott formában való leadása (spirál kötés)[1]

hallgató

3

Május 17  –  Június 11

A témavezető elolvassa és értékeli a leadott szakdolgozatot, elkészíti az értékelési jelentést

témavezető

4

Június 11

Az értékelési jelentés leadásának határideje (értékelés: védésre bocsátható / védésre nem bocsátható)

témavezető

5

Június 11 – 14

A véglegesített, témavezető által jóváhagyott digitális verzió feltöltése a végleges repozitóriumba (repo.proteo.hu), a standardoknak megfelelően (Eredetiségi nyilatkozattal együtt)

hallgató

6

Június 11 – 18

A digitálisan feltölött dolgozat bekötése és leadása a Titkárságon (Könyvtár számára)

hallgató

7

Június 14

Rektori rendelet vizsgabizottságok megalakítására (dolgozatvédésre) és a véglegesített dolgozat digitális verzióhoz való hozzáférés engedélyezése bizottsági tagok számára

rektor

8

Június 14 – 21

Szakdolgozatok értékelése vizsgabizottság tagjai által

vizsgabizottság

9

Június 21

Beiratkozás a záróvizsgára

hallgató / titkárság

10

Június 22

Szakdolgozatok megvédése (nyilvános esemény)

hallgató / bizottság

11

Június 23

Szóbeli vizsgák

hallgató / bizottság

12

Június 23

Végeredmények közzététele

bizottság


[1] Ettől az időponttól kezdve a hallgatónak többé nincs lehetősége arra, hogy a dolgozaton lényegi módosításokat hajtson végre.

Vizsgajelentkezési feltételek

1. Licenciátusi záróvizsgára való jelentkezés feltételei:
- írásban beadott kérés;
- idejében benyújtott szakdolgozat;
- 8 szemeszter elvégzését igazoló leckekönyv;
- a modern nyelvvizsgát igazoló oklevél.

2. A magiszteri záróvizsgára való jelentkezés feltételei:
- írásban beadott kérés;
- idejében benyújtott szakdolgozat;
- 4 szemeszter elvégzését igazoló leckekönyv.

A licenciátusi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Minden vizsga, bizottság előtt történik. Szóbeli vizsgákon legfeljebb csak egyszer lehet tételt cserélni a felelet megkezdése előtt. A tételcsere 2 jegy levonásával jár.

A vizsgák minősítése
A vizsgákat 1-től 10-ig terjedő osztályzattal értékeli a bizottság;
A sikeresen megvédett licenciátusi szakdolgozat értékelése legkevesebb 6-os.
A szakvizsga általános osztályzata legkevesebb 6-os, az egyes tárgyak jegyei pedig legkevesebb 5-ös.

A jelöltek a végbizonyítvány elnyerése után 3 egymást követő vizsgaidőszakban jelentkezhetnek licenciátusi vizsgára. Aki 3 egymást követő vizsgaidőszakban nem teszi le sikeresen licenciátusi vizsgáját, elveszti az oklevélhez való jogát.

Licenciátusi és magiszteri pótvizsgák

Licenciátusi és magiszteri záróvizsgát csak a nyári (júniusi) és őszi (szeptemberi) vizsgaidőszakban szervezünk.

A pótvizsga ideje: 2021. szeptember 13-14.
Az őszi vizsgára jelentkezők számára a szakdolgozat leadásának határideje: 2021. augusztus 31.