Zsolt 16,10 – ApCsel 2,31; 13,33.35-37

Zsolt 16,10 – ApCsel 2,31; 13,33.35-37. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szombat, 2012, November 3 - 16:00