Konferencia az Öreg Graduál kiadásának 375 éves évfordulója alkalmából

Konferencia az Öreg Graduál kiadásának 375 éves évfordulója alkalmából. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2011 Apr 08 | 05:00 - Apr 10 | 15:00.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciát szervez 2011. április 8–10-én az Öreg Graduál kiadásának 375 éves évfordulója alkalmából.
Az 1636-ban kiadott Öreg Graduál olyan liturgikus könyv, amely tartalmazza az úrvacsorás istentiszteleteken, a reggeli és esti imaórákon énekelt, magyar nyelvű gregorián tételeket. Az Öreg Graduál és az ehhez hasonló 16. századi könyvek az európai protestantizmus liturgiai fejlődésének egyedi jelenségét bizonyítják, éspedig azt, hogy az anyanyelven énekelt gregorián tovább élt a magyar nyelvterületen. Ezt az éneklési módot a 18. századig gyakorolták, tehát viszonylag hosszú ideig meghatározta mind a református, lutheránus, mind pedig az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét.
Az előadások mellett gyakorlati bemutatót is tervezünk a gregorián liturgiából a reggeli, ún. prima és az esti, ún. vespera istentiszteleti alkalmakra.
Az Öreg graduál évfordulójához kapcsolódó konferencia az egyház, teológia valamint a zenetudomány hosszú hagyományra visszatekintő kapcsolatára épül és ezt az interdiszciplináris együttműködést szándékszik erősíteni.
A konferenciára lelkészek, kántorok, egyházzenészek, teológusok és gyülekezeti tagok jelentkezését várjuk.
Részvételi szándékukat 2011. március 30-ig a következő címen jelezzék: konferencia@proteo.hu

Szállás és étkezés igénylése tekintetben az alábbi címeken lehet érdeklődni:
szállás (kedvezményes áron):
Bethlen Kata Diakóniai Központ, bethlenkata@gmail.com,
tel.: 0264-440.510, 0740-033.041
étkezés:
a Teológia konviktusán: konferencia@proteo.hu,
tel.: 0742-110503 vagy 0751-284667

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.

Dr. Rezi Elek - Rektor
Dr. Adorjáni Zoltán - dékán
Dr. Kiss Jenő és drd. Benkőné Zonda Tímea - szervezők