Lukács 24:50-53

Sógor Árpád: Lukács 24:50-53. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Szombat este | 2015 Jan 17 | 19:00.