Lukács 24:50-53

Sógor Árpád: Lukács 24:50-53. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Szombat este
szombat, 2015, Január 17 - 18:00