Második lelkészképesítő vizsga

Erdélyi Református Egyházkerület, Királyhágómelléki Református Egyházkerület: Második lelkészképesítő vizsga. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2017 Jun 27 | 09:00.