Alkalmas-e a Heidelbergi Káté arra, hogy egy mai fiatal mai hitvallástételre való felkészítésének alapanyagául szolgáljon?

A Heidelbergi Káté református identitásunknak immár szerves, elidegeníthetetlen része. Nem lehet tehát mellőzni anélkül, hogy az evangéliumi hitnek azon a sajátos formáján, amelyet mi is „úgy vettünk”, csorba ne essék. Ennek a megállapításnak a mértéke alatt azonban minden gyakorló lelkészben időről-időre felmerül a címben megfogalmazott kérdés. Vizsgálódásunk célja felleltározni hitvallási iratunk a. örökérvényű igazságait és ennek aktuális vonatkozásait; b. problémás részeit – például a megváltástan egyoldalúan anselmusi szemléletét; c. azokat a témákat, amelyek a HK-ban egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen szerepelnek, de egy mai hitvallásban explicit módon jelen kell lenniük. Az előadó véleménye szerint az első egységbe sorolható részeket buzgón tanítani, a problémásakat (korhoz kötött, polemikus, egysíkú) mellőzni, míg a hiányzó témákat pótolni kell a konfirmációra való felkészítés során.

Dátum és időpont: 
péntek, 2019, Február 15 - 09:00