Teológia és néprajz -- Krízis és konfesszió: a válságkezelés egy sajátos példája

1994-es nyugdíjazását követően Daczó Árpád (Lukács atya, 1921–2018) a Dési Ferences Kolostorba húzódott vissza. Előadásomban a hozzá azon év őszétől 2011 áprilisáig intézett ima- és misekérelmező román nyelvű levelekből összeválogatott szövegkorpusz elemzésére vállalkoznék, amelyet külön dossziéban, Adatok a románok hiedelemvilágához cím alatt maga őrzött meg. Elemzésem során a felekezet-, etnikum- és kultúraköziséget egyaránt illusztráló szöveganyagot a sajátságos (mágikus) szemlélet és vallásgyakorlat inkulturációs írásgyakorlatának lenyomataként értelmezném.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2019, Március 28 - 10:30