Betegség és gyógyulás: az ítélet és kegyelem nyelvezete az ószövetségi teológiában, különös tekintettel Ézsaiás könyvére

Az előadás a betegség / gyógyulás ószövetségi metaforákat vizsgálja meg, amelyek a bibliai nyelvhasználatban a (politika)történeti értelemben vett ítélet / kegyelem kifejező eszközeivé váltak. Az ítélet, illetve kegyelem gyakorlása jogi értelemben királyi jogkörök, amelyek uralkodói tekintélyt jelenítenek meg. Tágabb összefüggésben a betegségből való gyógyulás az isteni királyságról szól. Ez az a kontextus, amelynek összefüggésében később az újszövetség gyógyítástörténetei, vagy a Jelenések könyvének betegségmentes világról való látomásai is értelmezhetővé válnak. Az előadás főként Ézsaiás könyvét vizsgálja meg közelebbről.

Dátum és időpont: 
hétfő, 2022, Március 7 - 17:00