A követés ethosza - az etikus követés. Bonhoeffer lelkiségértelmezésének etikai relevanciája a 21. században

A keresztyén élet értelmezése református megközelítésben kiemelt figyelmet szentel a megszentelődésről szóló tanításnak, ami gyakran így is a megigazulástan „árnyékába” kerül. A ’mit hiszünk és ’mit cselekedjünk’ kapcsolatának kérdése ez. Az előadás ennek egy inverz megközelítésére tesz kísérletet Bonhoeffernek a Közösségben és a Követés című művei alapján. Annak kérdéskörét vizsgálja, hogy a keresztyén lelkiségértelmezés, keresztyén életgyakorlat miként ad meghatározó impulzusokat magának a keresztyén etikának.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Március 24 - 17:30