Dézsi Márton tanítványai 1671 és 1676 között

Dézsi Mártont, a nagyenyedi Református Kollégium professzorát Johannes Coccejus első erdélyi követői között találjuk. A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban található egy kézirat, ami eddig elkerülte a kutatók figyelmét. Másolója Szilágyi-Zilahi István, a kollégium diákja, aki részt vett Dézsi Márton előadásain és amelyekről jegyzeteket készített. Ugyanő másolta le Coccejus Moreh Nebochim című munkáját. Szilágyi-Zilahi István feljegyezte az 1671 és 1676 között vizsgát tett diákok névsorát és a vizsgatételeket. Ezt kívánjuk alaposabb vizsgálat alá venni.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 17:10