Párhuzamos utak a Trianon utáni felvidéki református és világi oktatásban

Idén májusban 100 éve annak, hogy elfogadták a Trianon utáni első felvidéki magyar tanító egyesület alapszabályát, ugyanúgy, ahogy a szlovenszkói református keresztyén egyház is ezekben az időkben kezdte megszervezni magát. A tanítói egyesület nevezhető tulajdonképpen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, míg az egyházkerületekbe szerveződő reformátusság a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elődjének tekinthető. Nem véletlen a párhuzamos említése, hiszen a tanítói egyesület és annak lapjának kormányát is felvidéki reformátusok tartották kézben. A két lapban, a Református Egyház és Iskola, illetve a Magyar Tanító hasábjain jól érzékelhetőek a vélemény egyezések-és különbségek, amelyek a kor egyházi-és világi oktatására hatást gyakoroltak

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 15:40