A Komáromi Református Koedukált tanítóképző története

Előadásomban a két világháború közötti szlovenszkói református egyház koedukált tanítóképző történetét szeretném bemutatni. A tanítóképző felállítását már az 1920-as évek elején tervbe vették, de csak 15 évvel később sikerült megvalósítani. Annak ellenére, hogy az 1935-ben megnyílt tanítóképzőből csupán két évfolyamnyi új tanerő került ki, szerepe nem elhanyagolható a szlovákiai magyar tanítóképzés történetében.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 16:00