Nagyenyed meghatározó szerepe Id. Hegyi István (1914–2004) lelkipásztor életében

Id. Hegyi István (1914-2004) nagyenyedi diák volt 1928-1932 között, majd a kolozsvári Teológia elvégzése után, 1936-37-ben újból Nagyenyeden és Csombordon tanult az abban az évben bevezetett V. évfolyam hallgatójaként. 1940-44 között a Dél-Erdélyben maradt Petek lelkipásztoraként intenzív kapcsolatot ápolt a szellemi központnak tartott Nagyenyeddel. Diákként részt vett a Dimitrie Gusti-féle falukutatásban, a krajovai misszióban, IKE-utazótitkárként sok gyülekezetben megfordult, élete végéig hűségesen ápolta az egykori Alma Materrel való kapcsolatot. Élettörténetét megvizsgálva láthatjuk a Nagyenyedi Kollégium jellemformáló szerepét.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2022, Május 19 - 17:10