Élet a kollégiumban - Gyurka József csernátfalusi kántortanító önéletírásából

A Barcaság evangélikus falvaiból vagy a brassói szász gimnáziumba, vagy a nagyenyedi Református Kollégiumba mentek tanulni a diákok. Az iskolai anyakönyvekből megtudhatjuk a Nagyenyeden tanulók névsorát, Szabó T. Attila a kollégium iratanyagából egy betlehemes játékot is közölt, amelynek az eredetét Hétfalura tette, ám a Nagyenyedre vezető útról, illetve az ott töltött évekről mindezidáig egyetlenegy visszaemlékezésünk van, a későbbi csernátfalusi kántortanító Gyurka Józsefé.

Dátum és időpont: 
péntek, 2022, Május 20 - 09:20