"Ezeket hirdessed és tanítsad!" A felvidéki református hitoktatás 100 éve, különös tekintettel a hittankönyvekre

Az előadás a hittankönyveken keresztül mutatja be a felvidéki református hitoktatás helyzetét Trianontól napjainkig. Megvizsgálja mindazokat a tankönyveket és katechetikai segédanyagokat, amelyeket a hittanoktatásban használtak a Felvidéken. Külön figyelmet fordít a hittankönyvekben megtalálható ekkleziológiai ismeretekre, amelyek az Egyház életével ismertették meg a gyermekeket és fiatalokat. Bemutatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban történt szárnypróbálgatásokat a katechézis végzése és megújítása terén. Azokat a törekvéseket, amelyek végül hittankönyv formájában igyekeztek megkönnyíteni és egységesíteni a lelkipászorok és a hittanoktatók munkáját, egészen a ma használatos hittankönyvekig.

Dátum és időpont: 
péntek, 2022, Május 20 - 10:30