A protestáns gregoriánum nagyheti liturgiája

Hunyadi Abats Márton Bánffyhunyadon született, Kolozsváron tanult, ahol 1693–1694 között senior is volt. 1694. május 23-án indult külföldi tanulmányútra Kolozsvárról. Nagy vonalakban a megszokott útirányt követte, Kolozsvár, Zilah, Székelyhíd, Debrecen, Hajdúnánás, Tokaj, Kassa, Eperjes, Boroszló irányában. Boroszlót június 16-án elhagyva indult tovább Oderafrankfurt felé. Július elsején érte ez Hamburgot, ahol öt napot töltött. Tengeri úton jutott el Franekerbe, ahova 1694. július 23-án érkezett meg. Az albumában szereplő anyagi vonzatú bejegyzések szerint Amsterdamban, Leydenben és Utrechtben is megfordult. A matrikula szerint 1694. augusztus 5-én iratkozott be a franekeri egyetemre. Itt 1696. június 29-én Alexander Röell elnöklete alatt védte meg a disszertációját. 1697. április 4-én indult haza, és július 3-án érte Kolozsvárra. 1698. június 8-án Veszprémi István püspök bocsátotta ki szolgálatra. Torockószentgyörgyön, majd 1710-től Ótordán lett lelkész. 1711. április 19-én a Főkonzisztórium Kézdivásárhelyre kívánta áthelyezni, azonban az áthelyezése elmaradt. Később a nagyenyedi református egyházmegye jegyzőjévé választották, 1728-tól pedig az egyházmegye esperesévé. 1737. dec. 20. után halt meg.

A KPTI könyvtárában található albumában szereplő 37 bejegyzés alapján Hunyadi Abats Márton közkedvelt személyiség volt a franekeri akadémián. 3 tanára, 32 diáktársa (ebből 19 magyar), és 2 lelkész írt be Abats albumába.

A tanulmány a peregrináció körülményeit, az albumban szereplő bejegyezések átírását, és a bejegyzők rövid életrajzát dolgozza fel.

Dátum és időpont: 
szerda, 2023, Május 3 - 14:20