Fáji János kapcsolati hálója

Előadásomban Fáji János németalföldi peregrinus, majd református lelkipásztor kapcsolati hálóját mutatom be. Célom feltérképezni, hogy az általa bejárt életút milyen ismeretségek felépítésére adott lehetőséget, illetve azok milyen módon hatottak vissza az életpályája alakulására. Ehhez elsődleges forrásként az általa vezetett naplót használom fel.

Dátum és időpont: 
szerda, 2023, Május 3 - 17:00