Tájékoztató a 2019. évi Magyar Állami támogatás felhasználásáról és az általa elért eredményekről

A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménynek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.


A Magyar Kormány 2011/12/9-én nyilvánította Nemzeti Jelentőségű Intézménynek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetet. Azóta a normatív támogatás összege évről-évre növekvő tendenciát mutat.

A 2019. évben a Protestáns Teológiai Intézet főállású alkalmazottainak bérköltségeit nagyobb részben a Magyar Állam támogatásából fedeztük, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén juttattak egyetemünknek.

A támogatás nagy terhet vesz le a fenntartó egyházaink válláról, amelyek nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy a közös protestáns lelkészképzést működtessék.

A folyó évben havonta mintegy 44 főállású alkalmazott bérének a részfedezete vált lehetővé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Ezáltal mintegy 162 református, unitárius és evangélikus teológushallgató képzése valósulhatott meg, 2019-ben 21 hallgató szerzett licenciátuszt, míg 24 hallgató magiszteri diplomát, és lett segédlelkész.

2019/12/30

Rácz Levente
gazdasági igazgató

Támogató