Tájékoztatás a dékánválasztás eredményéről (2023)

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Kari Tanácsa 2023. február 16-án tartott ülésén dr. Kiss Jenő református teológiai tanárt választotta a fakultás dékánjává a 2023-2024-es időszakra.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Kari Tanácsa 2023. február 16-án tartott ülésén dr. Kiss Jenő református teológiai tanárt választotta a fakultás dékánjává a 2023-2024-es időszakra.

Az újólag megválasztott munkatársunknak eredményes munkát kívánunk!

Lásd továbbá: https://proteo.hu/hu/intezet/hivatalok