Beszámoló a 2023-as előfelvételi táborról

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe jelentkező 23 református felvételiző számára a felvételit egy kétnapos, 2023. július 14-15 között megszervezett előfelvételi tábor előzte meg, ahol egymás és önmaguk megismerését segítő játékokra és feladatokra került sor.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetbe jelentkező 23 református felvételiző számára a felvételit egy kétnapos, 2023. július 14-15 között megszervezett előfelvételi tábor előzte meg, ahol egymás és önmaguk megismerését segítő játékokra és feladatokra került sor. A Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor által vezetett programot az Intézet diákjai, Jónás Norbert ifjúsági alelnök, Kánya Réka és Nagy Bence segítették.

A találkozó első napján Jónás Norbert ifjúsági alelnök köszöntötte a megérkezett felvételizőket, majd körbevezette őket a Teológia épületében. A program Nagy Bence harmadévet végzett teológiai hallgató áhítatával indult. Bence a Zakariás 2,15 alapján beszélt Isten kegyelmének titokzatos és érthetetlen jelenlétéről. Kiemelte, hogy Isten, az Ő kegyelme nekünk ajándékozásával nem arra hív minket, hogy nyugodtan hátra dőljünk, mert igenis sok feladat és kihívás áll előttünk, amelyekkel meg kell küzdenünk, és kitartónak, alázatosnak kell lennünk, mert eljön az az idő, amikor minden nép meglátja, hogy a Seregek Ura küldött bennünket. Az áhítatot követte a fiatalok bemutatkozása, akik a csoportos, illetve egyéni játékok és feladatok során megmutathatták erősségeiket, jelét adták kreativitásuknak.

A második nap Jónás Norbert ifjúsági alelnök áhítatával kezdődött, aki a Lukács evangéliuma 19,5-6 alapján erősítette fel azt a kérdést, hogy Istennel egy közösségben élve, vele barátkozva képesek vagyunk-e annak, amit eddig szükségesnek láttunk, akár a négyszeresét is odaadni, azért hogy Istennek szolgálhassunk?

Ezt követően került sor a felvételi interjúra. Az interjúbizottság tagjai: Kiss Jenő dékán, Kató Szabolcs dékánhelyettes, Horváth Levente, az új első évfolyam felelős tanára, Gáll Sándor kancellár, Farkas Zsolt tanácsos, az egyházkerületek képviselői, valamint Jónás Norbert és Nagy Bence teológusok voltak. A bizottság, a presbitériumi ajánlólevelek és a felvételizők által megírt önéletrajzok alapján minden felvételizővel elbeszélgetett.

A délután további részében került sor a csoportdinamikai játékokra, valamint az egyéni produkciók bemutatására, ahol a felvételizők egyéniségük sokszínűségét mutatták meg.

Köszönjük a gyülekezetek támogatását, a felvételizőkért mondott imádságokat, és Isten áldását kívánjuk a felvételizők életére!

Kánya Réka teológiai hallgató