Magiszteri felvételi vizsga a 2020-2021. akadémiai évre

Magiszteri felvételi vizsga a 2020-2021. akadémiai évre. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
hétfő, 2019, Július 1 - 09:00

1. Magiszteri kutatási terv

Leadás határideje: 2020. május 27, szerda, 12.00 óra

A kutatási terv 4-5 oldal terjedelmű dokumentum a választott téma relevanciájáról, a szaktanárral történő egyeztetés, megbeszélés alapján készül. A leadott nyomtatott példányt a szaktanár, aláírásával láttamozza.

2. A felvételi időpontja

2020. június 29. hétfő, 9.00 óra - beiratkozás a magiszteri felvételire, 101-es számú tanteremben;
2020. június 29. hétfő, 11.00 óra - a magiszteri felvételi vizsga.

3. A beiratkozáshoz szükséges iratok

1. a beiratkozási kérés;
2. személyazonossági igazolvány másolata;
3. nyelvvizsgát igazoló oklevél;
4. kutatási terv.

4. A vizsga menete

A kutatási terv bemutatása, és annak könyvészete alapján szóbeli válaszok a bizottság által megfogalmazott kérdésekre.
A kutatási terv az elkészítendő magiszteri dolgozat témájára vonatkozik.
A kutatási terv elkészítésének főbb szempontjai: a kutatás témája, a témaválasztás megindoklása, a kutatás célja, a probléma jelentősége, a kutatás módszere, elméleti megalapozás, kutatási ütemterv, a kutatás várható eredményei és gyakorlati felhasználhatósága, a kutatás továbbfejlesztési lehetőségei, könyvészet.

5. Értékelés

- a négy év átlaga 25%
- a licenc vizsga általánosa 25%
- a felvételi jegy 50% (a kutatási terv és a válaszok értékelése)
A sikeres vizsgához legkevesebb 7-es általános szükséges!

6. Magiszteri pótfelvételi

A magiszteri pótfelvételi időpontja: 2020. szeptember 17., csütörtök.
A pótfelvételi kutatási tervének leadási határideje: 2020. augusztus 31.

A felvételivel kapcsolatos további információk megtalálhatók ezen az oldalon.