Elkezdődött a 2018-2019-es akadémiai év

Szeptember 23-án, vasárnap délelőtt, ünnepi istentisztelettel kezdődött az új akadémiai év. Az ünnepség keretében az Protestáns Teológiai Intézet kibocsátotta azokat a végzős magiszteri hallgatókat, akik a szeptemberi vizsgaidőszakban zárták le tanulmányaikat.


Az akadémiai évnyitó istentiszteleten Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Ézsaiás 49:1-6 alapján. Az igehirdetést követően a két református egyházkerület átvette Szabó Lehel Szabolcs és Pop Péter Ádám teológiai hallgatókat, akik az őszi vizsgaidőszakban zárták le tanulmányaikat. A gyakornoki programot teljesítő végzős teológusok októbertől segédlelkészként folytatják szolgálataikat Erdély és Partium gyülekezeteiben.