kánontörténet

Biserica creștină îl consideră Vechiul Testament ca un stadiu important în formarea credinței revelate în Noul Testament, fără de care acesta din urmă nu poate fi dezlegată în toată adâncimea sa. Obiectivul acestui curs este de a introduce studentul în Vechiul Testament prin prezentarea sistematică, secțiune cu secțiune a conținutului Torei, adică al primelor cinci cărți ale Bibliei (Geneza-Deuteronomiu). Cursul include și o introducere în istoria canonului veterotestamentar, precum și discuții despre relevanța textelor din Vechiul Orient antic în studierea Bibliei.

The specific objective of this course is to introduce the student into the Old Testament / Hebrew Bible by means of summarising presentations, section by section and chapter by chapter. Topics to be tackled include the primeval and patriarchal periods, the exodus, the Sinai covenant, the desert wanderings. The course homes in on the interpretative enterprise en ensemble, which subsumes comprehensive knowledge about the authors and historical background of the individual books of the Old Testament / Hebrew Bible and its wider cultural milieu in the ancient Near East.

A kurzus bevezetést nyújt az Ószövetség gyűjteményének (kánon) kialakulásába, valamint Mózes öt könyvének tartalmi áttekintését adja.

Subscribe to kánontörténet