Erasmus

The PTI wishes to set theology into the valuable service of the society, in particular church communities, within a multicultural and multiconfessional society. This mission has to be carried out in an open irenic fashion while implementing high academic standards. The PTI intends to create a strong theological dialogue with other academic settings that are faithful to the Christian message, revelation and tradition (see also Mission Statement).

Institutul Teologic Protestant a aderat la mobilitatea Erasmus+ în septembrie 2014. Rezultatele primului an relevă startul excelent al acestui program.

A Teológiai Intézetben 2014 őszén indult az Erasmus+ program. A bemutatott adatok tükrében a 2014/2015-ös tanév a programot illetően rendkívül sikeresnek mondható.

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2015. október 30.

Datele finale pentru primul an al programului Erasmus+ dezvăluie un start cu succes privind contactele inter-instituționale.

The final data for the first year of the Erasmus+ mobility testify for a successful start of the program.

Az Erasmus+ program első évének számadatai alapján a program nagy lendülettel indult és sikeresnek mondható.

A frissen beindul Erasmus+ hallgatói mobilitási program lehetővé tette, hogy hallgatóik pályázhassanak nyári szakgyakorlatra.

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2015. május 1.

    1. Dispoziţii generale

  1. Scopul burselor Erasmus+ este sprijinirea activităţilor studențești legate de mobilități de studii și de formare internaţionale.
  2. Selecția burselor Erasmus+ se realizează pe bază de concurs. Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) anunță concursul pentru anul academic următor în scopul participării studenţilor la programul de mobilitate Erasmus+.
  3. 2. Noțiuni de bază

  4. Candidatul înțelege următoarele noțiuni de bază:

Oldalak

Subscribe to Erasmus