Sumar din raportul final de activitate Erasmus+ pentru anul academic 2014/2015

Institutul Teologic Protestant a aderat la mobilitatea Erasmus+ în septembrie 2014. Rezultatele primului an relevă startul excelent al acestui program.


Sumar

În faza inițială a aplicației am solicitat acordarea unui număr total de 34 mobilități, din care 10 SMS, 12 SMP, 8 STA, 4 STT. După terminarea programului am efectuat un număr total de 47 mobilități, din care 11 SMS, 22 SMP, 8 STA, 6 STT. Diferența dintre numărul de mobilități acordate inițial și concret îndeplinite se datorează faptului că mobilitățile de plasament pentru studenți au fost limitate la câte 2 luni pe persoană.

Interesul studenților de a participa la mobilitățile de plasament a fost net superior interesului demonstrat pentru mobilitățile de studiu. Suma solicitată inițial pentru acoperirea granturilor aferente mobilităților pentru studenți a fost suplimentată pe parcursul derulării proiectului. Pe baza celor menționate am reușit nu doar să îndeplinim obiectivele proiectului din punct de vedere cantitativ, ci și să urmărim idea propusă de program, și anume aceea de a schimba vieți și de a deschide minți.

Studenții au avut posibilitatea de a-i lărgi orizontul și s-au întors cu idei noi, pe care deja le-au implementat în cadrul institutul nostru, cum ar fi un proiect demarat pentru schimbarea regulilor de funcționare a consiliului studențesc cu scopul de a îmbunătăți activitatea acestuia. Pe lângă această propunere administrativă la nivelul comunității studențești, au început să fie organizate în mod regulat evenimente informale la care au fost invitați profesorii institutului.

Din punct de vedere calitativ am reușit să implementăm criteriile proiectului stabilite în Carta Erasmus+, mai exact studenților, care au beneficiat de mobilități de studii, le-au fost recunoscute rezultatele academice obținute la instituțiile partenere din străinătate. La întoarcerea în țară în baza documentelor de atestare, care le-au fost emise de către instituțiile partenere, ITP a introdus datele transmise în baza de date proprie și în suplimentul la diplomă. Mobilitățile de plasament sunt menționate în suplimentul la diplomă al studenților. Chestionarele menite să ofere feedback din partea beneficiarilor mobilităților, au fost completate și introduse automat în baza de date a platformei Mobility Tool. Datorită faptului că studenții au participat exclusiv în mobilități efectuate pe teritoriul Ungariei, iar aplicația OLS nu permite deocamdată accesarea facilităților lingvistice beneficiarilor, care participă la mobilități în zone, care utilizează o altă limbă decât cele de circulație internațională, studenții ITP nu au accesat aceste servicii.

Mobilitățile cadrelor didactice au contribuit în mod semnificativ la diseminarea vastelor resurse intelectuale în alte medii academice, fapt care a contribuit la îndeplinirea asumărilor calitative în cadrul proiectului.

Rezultate sumative în cifre

Tipul mobilității Îndeplinirea obligațiilor asumate
Mobilitate studențească de studii (SMS) 89,64%
Mobilitate studențească de practică (SMP) 113,49%
Mobilitatea cadrelor didactice (STA) 76,07%
Mobilitatea personalului administrativ (STT) 128,34%
Suport organizatoric de mobilitate (SOM) 97,10%
Total 98%