teológia és egyház

A helyszín ezúttal is az illyefalvi KIDA központ volt, ahol a résztvevők másfél napon át néhány témát körüljárva beszélgettek az Intézet és a lelkészképzés aktuális helyzetéről, kérdéseiről.

2013. július 11-én került sor Illyefalván a Kárpát-medencei magyar nyelvű teológiai képzések közös találkozójára, a Coetus Theologorumra. A Coetus utoljára Debrecenben ülésezett 2013. augusztus 23-24. között. A mostani találkozó abban a tekintetben rendhagyó volt a Coetus történetében, hogy a rendezvényen nemcsak a lelkészképző intézetek, hanem a fenntartó református egyházak püspökei is jelen voltak. A megbeszélés témája, akárcsak 10 évvel ezelőtt, a lelkészképzés jövője volt.

Ferencz József unitárius püspök (1876-1928) teológiai munkássága szemlélteti az unitárius teológiának a 19. század második felében és a 20. század első felében történő megújhodását, amelynek fáradhatatlan, elméleti és gyakorlati teológusa volt.

Subscribe to teológia és egyház