Augustinus

Nagy horderejű döntésekbe nem szólhat bele mindenki; beszélni viszont minden ember beszél. És az is kommunikál, akinek valamilyen betegség korlátozza beszédkészségét. A homo loquens tágabb értelemben a kommunikáló ember. Dolgozatunk elsősorban a beszéd etikájának az alapkérdéseit kívánja feltárni és kritikailag bemutatni, ezt azonban csakis ennek a tágabb kontextusnak a figyelembevételével tehetjük meg.

This paper is the second part of a three-piece series, concerning the question of dichotomy and trichotomy. The semantic analysis of the biblical terms was published in an earlier issue of the Református Szemle (2015/3). The present paper presents an introduction on the importance of theological anthropology and the anthropological approach of most important authors from the Early Church. It will be followed by another paper presenting a few anthropologies from the Reformation era and 20th century

Az előadás Ágostonnak a 'kegyes hazugság' elleni érveit vizsgálja a tárgykörben írott két műben, A hazugságról (De mendacio) és A hazugság ellen (Contra mendacium) című írásaiban.

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Subscribe to Augustinus