gyülekezetismeret

On March 5-6, under the leadership of youth pastor Árpád Sógor, the first- and second-year Reformed and Unitarian students embarked on a congregation-visiting tour within the Maros and Küküllő regions, as part of their practical course of Contextual congregational knowledge. The purpose of the practice was to familiarise themselves with the congregations in Transylvania. In addition to discovering the diversity of the congregations, another important goal was to enhance self-awareness, mutual understanding and strengthen relationships among the students.

A Teológiai Intézet első- és másodéves református és unitárius diákjai március 5–6. között, a Gyülekezetismereti gyakorlat keretében gyülekezetlátogató körúton vettek részt Sógor Árpád ifjúsági lelkész vezetésével. A gyakorlat célja az erdélyi gyülekezetek megismerése. A mostani körút során a teológus hallgatók a Maros- és Küküllőmente néhány gyülekezetébe látogattak el. De a gyülekezetek sokszínűségének felfedezése mellett nem elhanyagolható célkitűzés az önmaguk és egymás jobb megismerése, az egymással kiépített kapcsolatok megerősítése is.

A kolozsvári, majd dél-erdélyi és szilágysági tanulmányutak után az elsőéves hallgatók Kalotaszeg vidékét, azon belül a Nádas-völgyét keresték fel. A Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor által vezetett gyülekezeti gyakorlatról most is sok értékes tapasztalattal térhettek vissza.

A gyülekezetismereti gyakorlatok keretében tett gyülekezeti látogatások célja a fiatal teológus hallgatók egyházismereteinek és tapasztalatainak gyarapítása.

A gyülekezetismereti gyakorlat keretében sorra kerülő tanulmányút célja az erdélyi gyülekezetek regionális sajátosságainak megismerése. A kétnapos kiszállás alkalmával a teológusok gyülekezeteket látogattak meg és az itt szolgáló lelkipásztorokkal találkoztak, beszélgettek.

In accordance with its mission, the Protestant Theological Institute in Cluj-Napoca aims to train theologians who, upon completing their studies, will engage in pastoral service in various congregations in Transylvania. However, the familiarity with the Transylvanian congregations of most recently enrolled students is largely limited to the ecclesiastical world from which they arrived at the Theological Institute. We discussed about this topic with Árpád Sógor, instructor and leader of the Practical congregational knowledge course.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet küldetése értelmében olyan teológusokat képez, akik tanulmányaik elvégzése után Erdély és Partium különböző gyülekezeteiben végeznek majd lelkipásztori szolgálatot. A legtöbb ifjú hallgató gyülekezetismerete viszont javarészt arra az egyházi világra korlátozódik, ahonnan ő a Teológiai Intézetbe érkezett. Erről beszélgettünk Sógor Árpáddal, a gyülekezetismereti gyakorlat vezetőjével.

Practică de autocunoaștere și de cunoaștere eclesiastică. Studenții, în cadrul practicii de specialitate, participă la discuții interactive de dezvoltatare a autocunoașterii și al identității studentului de teologie protestantă. Aceste conversații se desfășoară în modelul interacțional tematic. Lângă colocviile de autocunoaștere, studenții participă la vizite regulate la diferite parohi reformate din Cluj. Obiectivul acestor vizite este ca, direcțional și organizat, studenții să aibă ocazia de a intra în contact cu parohiile şi servaţi (preoţii) acestor biserici.

Oldalak

Subscribe to gyülekezetismeret