lelkészképzés

A Magyar Köztársaság 2012-től a nemzeti intézmények között tartja számon a KPTI-t. A támogatás az Intézetet eddig finanszírózó erdélyi egyházak számára komoly anyagi segítséget jelent.

  • 1622. Bethlen Gábor fejedelem idejében az országgyűlés elhatározza a gyulafehérvári collegium academicum felállítását.
  • 1622. Opitz Márton az első tanárok egyike. 1623-ig tanít Gyulafehérváron.
  • 1629. Megérkezik Alstedt János Henrik és Piscator Fülöp Lajos.
  • 1630. Bisterfeld János Henrik a bölcsészet, a teológia és a nyelvészet tanára.
  • 1630. Elkészítik a tantervet (exegézis, dogmatika, dialektika, homiletika).

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folyó erdélyi református, evangélikus és unitárius lelkészképzés is Magyar Örökség Díjban részesült.

Oldalak

Subscribe to lelkészképzés