Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A teológia nem szigetelődhet el, hanem be kell kapcsolódni a tudományos világ vérkeringésébe. A lelkészképző intézetnek ott a helye, ahol Erdély tudományegyeteme is működik.

Theology should not be isolated but must be connected to the blodstream of the scientific world. Theological faculty must have its place where the university of Transylvania is established.

Teologia nu poate să fie izolată, ci trebuie conectată la fluxul sanguin al lumii științifice. Facultatea de Teologie trebuie să aibă locul ei în locul unde s-a stabilit și Universitatea Transilvaniei.

Oldalak

Subscribe to Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet