katechézis

Bibliolog as scriptural interpretation. Modern “midrash” as a possible method in catechesis. This research delves into the bibliolog approach to interpreting the Holy Scriptures, a technique often termed as “modern midrash” and not widely recognised in Hungarian-speaking regions. Originating from America, bibliolog diverges from the European tradition of bibliodrama or Biblical drama, focusing instead on a narrative-driven method.

A XXI század egyik nagy társadalmi kérdése lett, hogy a technológiai fejlődéssel hogyan tarthat lépést a társadalmi fejlődés akkor, ha a hagyományos érték és tudás átadás lánca megszakad. Nagyon sok területen az újabb generációk meghaladták szakértelemben az előttük járókat és ehhez új kommunkációs attitűdöt fejlesztettek ki, sok esetben lecsökkentett és megváltoztatott szókinccsel. Ennek következtében megnyílt és egyre szélesebbé vált a kommunikációs szakadék (communication gap), amit már számos helyen kulturális szakadéknak (cultural gap) írnak le.

A reformáció fontossá tette a személyes hitvallást és a személyes kapcsolatot Istennel, Jézus Krisztussal. Az ember kilép a tömegből, és egyéni felelősséget visel hitéért, református identitásáért. Ennek immár fél évezrede. A konferencia szekciós beszélgetése arra keresi a választ, hogy milyen funkciót töltött be egykor és tölt be ma a katekézis a református identitás alakításában?

A reformáció fontossá tette a személyes hitvallást és a személyes kapcsolatot Istennel, Jézus Krisztussal. Az ember kilép a tömegből, és egyéni felelősséget visel hitéért, református identitásáért. Ennek immár fél évezrede. A konferencia szekciós beszélgetése arra keresi a választ, hogy milyen funkciót töltött be egykor és tölt be ma a katekézis a református identitás alakításában?

Új pedagógiai koncepciók és módszerek alkalmazása a katekhézisben. Teljesen gyakorlati megközelítésben kerülne sor az új pedagógiai koncepciók és módszerek alkalmazásának bemutatására. A katekhétikai előadás a jelenlegi katekhézis elég alacsony hatékonyságából indul ki, azaz megfigyeli és megállapítja, hogy mi változott a mai fiatal generációk megértési folyamataiban, ami megakasztja a katekhézist és nem engedi hatékonyan művelni azt. Meg kell azt is vizsgálni, hogy a lelkipásztor milyen hozzértéssel (kompetenciával) rendelkezik, ami segíti a katekhézis szolgálatában.

Az új liturgiát és az új ágendáskönyvet ismertetné, a mögötte álló elméleti magyarázattal, hogy ismerjék meg a kollegák, mit fogadnak majd el 2017-ben a Konventen. Az új liturgia koncepciója a kettős központú liturgia, ahol a szóban elmondott és a sákrámentumok által láthatóvá tett Ige egyenlő mértékben és egyenlő rangúan van jelen minden vasárnapi istentiszteleten.

Subscribe to katechézis