Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

A reformáció óta folyamatosan léteznek Erdélyben magyar ajkú evangélikus gyülekezetek (a barcasági magyar falvakban, Székelyzsomboron, Halmágyon, Oltszakadáton stb.). Ezek a Szász Evangélikus Egyház kebelébe tartoztak. 1886-ban a barcasági magyar ajkú gyülekezetek önálló Magyar Evangélikus Egyházmegyébe tömörültek és a Magyar Evangélikus Egyház Tiszai Egyházkerületéhez csatlakoztak, amelynek püspöki székhelye Nyíregyházán volt.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Evangélikus-Lutheránus Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és felügyelő aláírása) ajánlásával rendelkeznek.

Subscribe to Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház