Az Újszövetség hellenista és judaista háttere (2017-2018)

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítványa tervbe vette a Klaus Berger és Carsten Colpe által összeállított „Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament” (Göttingen–Zürich: Vandenhoek & Ruprecht 1987) vallástörténeti szöveggyűjtemény magyar nyelvre való fordítását. Klaus Berger és Carsten Colpe 1700 antik idézetet rendelt az Újszövetség szövegéhez, 700 hosszabb latin, görög, héber, arám, kopt és szír párhuzamot közölt német fordításban, de ezek mellett még számos felirat, illetve töredék német fordítását is. Az idézett szövegek közül több mint 300-nak eddig még nem született magyar fordítása. Ezeknek tolmácsolásába kapcsolódtam be, és fordítottam 53 szövegrészletet, legnagyobb részüket görögből (Alexandriai Philóntól) és néhányat latinból (Pszeudo Philóntól). A vallástörténeti szöveggyűjtemény 2018 nyarán jelent meg: „Vallástörténeti szöveggyűjtemény az Újszövetséghez” (JATEPress, Szeged 2018. ISBN 978-963-315-356-7, 460 old.) címmel.

Ehhez a fordítási projekthez kapcsolódott az a kutatás is, hogy miként értelmezte Alexandriai Philón az ember teremtését. Ennek eredménye a „Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?” című tanulmány [Református Szemle 111 (2018/4), 365–374. német fordításban pedig a 29. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia kötetében jelenik meg 2019-ben].

Kutatási eredmények (Tanulmányok)

2019

2018

Kutatási eredmények (Előadások)