Kommentár a Filippibeliekhez írt levélhez

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója a MRE Doktorok Kollégiumának Ószövetségi és Újszövetségi Szekciójával együttműködve új kommentársorozatot indít a Revideált új fordítású Biblia (RÚF 2014) olvasói számára.
A sorozatszerkesztőkkel egyeztetve, javaslatukra tisztelettel felkérjük a következő kommentár megírására, a megadott terjedelem szerint: Filippi levél, 2,5 szerzői ív.

2024. január végére elkészítettem a Filippi levélhez írt kommentár exegetikai-magyarázati részének kéziratát. Folyamatban van a RÚF tartalmi beosztását követő egységek homiletikai jegyzetanyagának kidolgozása.

Kutatási eredmények (Előadások)