A konfirmációra készítés újabb lehetőségei, koncepciók és módszerek

A konfirmáció a keresztyén fiatal életében mérföldkő, amelyre a XXI. században is izgalommal és nagy reménységgel készül a képzésbe lépő. Tudja, hogy konfirmáció után lehet csak teljes jogú, Úrvacsorával élő tagja a református egyháznak. Konfirmációs oktatás évszázadok óta van, hiszen a tanítványt fel kellett készíteni a bizonyságtételre. Napjainkra azonban szükségessé vált az oktatási koncepciók és módszerek elemzése és válogatása, hogy hatékonyabban tehessünk tanítványokká fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Projektünk célja minél több oktatási koncepció megismerése és az oktatási módszerek írásban rögzítése, hogy a konfirmációs felkészítés sokszínű, az oktatott korosztályra érzékeny és eredményes legyen. A kutatásban részt vesznek a teológiai hallgatók, gyülekezetek és a Holland Református Egyház képviselői, akik tapasztalataikkal segítik az itthoni kutatást. A kutatás első részében feltérképezzük az egyházban jelenleg uralkodó koncepciókat és módszereket a konfirmációs oktatással kapcsolatosan. A második rész a holland partnerekkel közös munka lesz, amely által megismerünk új koncepciókat és módszereket. A harmadik rész az új elképzelések gyakorlatba ültetését tartalmazza. Az utolsó rész összefoglalja az eredményeket és meghatározza a további elméleti és gyakorlati lépéseket.

Kutatási eredmények (Előadások)