Az Ószövetség és a kritika - tudomány és hit kapcsolata

Sigfried Zimmer, Árt-e a hitnek a bibliatudomány. Egy konfliktus tisztázása című könyve alapján vizsgáljuk a tudományos kritikus gondolkodás és az Ószövetség szentkönyv jellege közötti kapcsolatot. Az óra szemináriumi jellegű. A közös megbeszélés vezérfonalát a hallgató által a korábbi szempontoknak megfelelően elkészített olvasmányjegyzet képezi.